Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Władysławowo Dodano: 2022-09-01

Burmistrz Władysławowa zaprasza do zapoznania się z projektem
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁADYSŁAWOWO.
Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu: 2-30 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie( p.325) oraz na stronie internetowej bip.wladyslawowo.pl


Dyskusja publiczna: 27 września 2022 r., godz. 14:00, sala 103 (I piętro) UM Władysławowo


Termin składania uwag: do dnia 21 października 2022 r.

Studium Zagospodarowana - dokumenty