ODPADY KOMUNALNE - HARMONOGRAM ODBIORU

Na stronie Urzędu Miasta Władysławowa zostały opublikowane zasady i aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2022 roku:

Zasady gospodarki odpadami w gminie Władysławowo

 Harmonogram odbioru odpadów 2022r.

DEKLARCJE
Formularze Dekaracjie oraz wyjaśnienie sposobu i zasad ich składaniaskładania można znaleźć również na stornie Urzędu MIasta:
 
 
UWAGA
Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Władysławowa, od dnia 01 stycznia 2021 r. z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo wyłączone zostają wszystkie nieruchomości niezamieszkałe.
Dotyczy to wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (w sposób ciągły na stałe) a prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza (m.in. nieruchomości, na których prowadzony jest handel, usługi, wynajem pokoi, szkoły, domki letniskowe i rekreacyjne).
 
Harmonogram odbioru odpadów 2022