RDK - Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych Dodano: 2022-03-25

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana?

Co zrobić, by dołączyć do Rejestru Danych Kontaktowych?
Pamiętaj, przekazanie danych do rejestru jest dobrowolne.  Przekazujesz swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail lub oba. Sam decydujesz, które dane podajesz i jak długo będą one przechowywane w rejestrze.

Dane możesz przekazać oraz zmienić lub usunąć wybierając SKORZYSTAJ Z RDK.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdkCzym jest Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

    dokumentach gotowych do odbioru,
    rozpatrzeniu złożonych wniosków,
    potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.


Kto może skorzystać

Każdy, kto:
    ma numer PESEL,
    jest osobą pełnoletnią.


Co musisz przygotować

    login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
    telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.