ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - NOWY TERMIN Dodano: 2020-05-19

REFERAT ŚRODOWISKA i GOSPODARKI ODPADAMI INFORMUJE O ZBIÓRCE WIELKOGABARYTÓW, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

22 maja (piątek)

CHŁAPOWO – WŁADYSŁAWOWO – CHAŁUPY

 

29 maja (piątek)

ROZEWIE – JASTRZĘBIA GÓRA – TUPADŁY

KARWIA - OSTROWO

 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ

W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7:00 RANO

 

Odbierane będą wyłącznie odpady pochodzące
z gospodarstw domowych, takie jak:

meble (kanapy, stoły, szafy, krzesła, lampy),

armatura łazienkowa (umywalki, brodziki, sedesy),

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV, sprzęt komputerowy)

 

Wystawienie odpadów niezgodnych z wymienionymi powyżej (gruz, odpady rozbiórkowe, opony, odpady zmieszane) skutkować będzie brakiem odbioru odpadów.

 

Warunkiem odbioru odpadów jest zgłoszenie takiego zapotrzebowania oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

(złożenie deklaracji wyłącznie na miesiąc maj tylko celem oddania odpadów wielkogabarytowych nie spełnia powyższego warunku)

 

ZGŁOSZENIA PRZYJĘTE W PIERWSZYM TERMINIE

POZOSTAJĄ AKTUALNE!

 

Zgłoszenia na odbiór odpadów wielkogabarytowych

będą przyjmowane do dnia 20 maja (I sektor) oraz 27 maja (II sektor)

pod numerem telefonu +48 58 674 54 58

lub drogą mailową: odpady@wladyslawowo.pl

podając adres, z jakiego mają być odebrane odpady

oraz rodzaj i ilość oddawanych odpadów.

 

Dokonanie zgłoszenia po wyznaczonych terminach może skutkować

brakiem odbioru odpadów, z uwagi na konieczność przekazania listy

podmiotowi odbierającemu odpady.