Zebranie Wiejskie Dodano: 2020-02-18

  

Sołtys Karwi, na wniosek Burmistrza Władysławowa

(zgodnie z § 7 ust 1 pkt 3 załącznika do uchwały nr V/68/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27.02.2019r.w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa „Karwia”)

zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się dnia 4 marca 2020r. (środa) o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Karwi przy ul. Wojska Polskiego 47.
    
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

                       
                                         Sołtys Karwi
                              /-/  Marek Pieczonko