Chłapowo - Wąwóz Chłapowski

Wąwóz Chłapowski - przez Kaszubów zwany "Rudnikiem", baśniowa, złota dolina ciągnąca się od wsi Chłapowo i kończąca oczywiście się na pięknej plaży. Bogactwo roślin, zachwycające złoto kwiatów żarnowca, zarośla rokitnika, dzikie róże i wysokie zbocza parowe tworzą otoczenie jak z "Podróży Odyseusza". Wąwóz jak i większość terenów wokół Karwi jest terenem chronionym i należącym do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, jednakże piękno tego terenu jest wyjątkowe w skali całego wybrzeża.