Zebranie Wiejskie 16.04.2019 WTOREK Dodano: 2019-04-07

INFORMACJA


Sołtys Karwi, zgodnie z załącznikiem nr 3 § 21 do Statutu Sołectwa Karwi (uchwała nr V/68/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27.02.2019r.) zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym zostaną wybrani członkowie do Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się dn. 16.04.2019r. (wtorek) o godz. 18:00
w Szkole Podstawowej w Karwi ul. Wojska Polskiego 47.