ODPADY KOMUNALNE - HARMONOGRAM ODBIORU 2021 Dodano: 2021-01-04

Na stronie Urzędu Miasta Władysławowa zostały opublikowane zasady i aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2021 roku:

Zasady gospodarki odpadami

Alfabetyczny spis odpadów

 Harmonogram

UWAGA
Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Władysławowa, od dnia 01 stycznia 2021 r. z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo wyłączone zostają wszystkie nieruchomości niezamieszkałe.
Dotyczy to wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (w sposób ciągły na stałe) a prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza (m.in. nieruchomości, na których prowadzony jest handel, usługi, wynajem pokoi, szkoły, domki letniskowe i rekreacyjne).

Harmonogram2021