Budżet gminny uchwalony Dodano: 2023-01-09

Rada Miejska Władysławowa uchwaliła budżet gminy na 2023 rok

Podczas ostatniej w 2022 roku sesji, Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą planowanego budżetu Gminy Władysławowo na nadchodzący 2023 rok. Wzrost kosztów energii elektrycznej, niekorzystne zmiany podatkowe, rosnące ceny towarów i usług spowodowały wiele trudności z rozdysponowaniem planowanych środków. Należało zastanowić się nad wydatkami na bieżące utrzymanie jednocześnie nie zapominając o jakże istotnych modernizacjach i inwestycjach w naszej gminie.

Jesteśmy zmuszeni szukać oszczędności, aby sprostać najpotrzebniejszym wydatkom. Zależało nam na optymalnym i realnym zaplanowaniu wydatków. I tak m.in. na przełomie tego roku zrezygnowaliśmy ze świątecznych iluminacji, dzięki czemu w budżecie gminy pozostało ok. 70 tys. zł. – mówi Roman Kużel Burmistrz Władysławowa.

Pomimo wielu obaw i dyskusji nad ewentualnym ograniczeniem niektórych wydatków, udało się spiąć budżet. Założenia do projektu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2022 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. W rezultacie zgodnie z Uchwałą LX/1016/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku Gmina Władysławowo na wydatki przeznaczy kwotę 185 mln. zł, w tym na inwestycje 88 mln. zł, zaś suma przewidywanych dochodów to 140 mln. zł.

Najważniejszą przyszłoroczną inwestycją będzie rozpoczęcie I etapu budowy węzła integracyjnego, na którą pod koniec stycznia zostanie podpisana umowa. Będzie to największe zadanie w historii gminy. Pochłonie ono ok. 30 mln. zł, z czego 75% wartości zadania będzie dofinansowane z różnych źródeł. – mówi Burmistrz Władysławowa.

Długo wyczekiwaną inwestycją jest rozpoczęta już w tym roku przebudowa wejść na plażę we Władysławowie. Modernizacja wejść od 1 do 7 oraz 9 pochłonie 11 mln. zł i ma zakończyć się jeszcze przed sezonem. Inwestycja obejmuje m.in. budowę toalet, wymianę nawierzchni i oświetlenia.

W przyszłym roku rowerzyści będą już mogli korzystać z całej zaplanowanej w gminie ścieżki rowerowej R10, która wchodzi w skład międzynarodowego szlaku EuroVelo 10, poprowadzonego wokół Morza Bałtyckiego. Ostatni etap budowy połączy Ostrowo Centrum z Gminą Krokowa.

Zaplanowano również modernizację i przebudowę dróg w każdej z gminnych miejscowości: ul. Wojska Polskiego w Karwi, ul. Szkolną w Tupadłach, ul. Polną w Jastrzębiej Górze, ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie, ul. Pustki w Ostrowie. Dywaniki asfaltowe zostaną położone na ulicach Parkowej, Spokojnej, Zygmunta III, Stoczniowców i ks. Merkleina we Władysławowie. Płyty jumbo poprawią komfort poruszania się po ul. Krokowskiej w Ostrowie, ul. Dąbrowskiego we Władysławowie oraz ul. Bursztynowej w Chłapowie.

Ponadto zmiany ważne z punktu widzenia turystycznego zajdą w Karwi, w której zostanie zmodernizowane wejście na plażę nr 41, zaś w Chałupach nastąpi wymiana pływającego pomostu. Pod koniec maja w Chłapowie zakończy się przebudowa skweru rekreacyjnego, który stanie się reprezentatywnym centrum miejscowości.

Sukcesywnie w całej gminie wymieniane są oprawy lamp ulicznych na tzw. ledowe. W 2023 roku te wymiany będą kontynuowane, co przyczyni się również do zwiększenia oszczędności w budżecie z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Wszystkie plany na 2023 rok opierały się o założenia, przyjętej w tym roku, Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo, która została stworzona wspólnie z mieszkańcami. Mam nadzieję, że pomimo niepewnych czasów, uda nam się zrealizować wszystkie zamierzenia. – podsumowuje Burmistrz.