Zebanie wiejskie Dodano: 2022-03-09

Zebranie wiejskie odbędzie się 16.03.2022 o godz 17:30 w Szkole Podstawowej w Karwi


Porządek obrad:
- Otwarcie
- Stwierdzenie prawomocności
- Sprawozdanie Sołtysa z działalności w 2021r.
- Informacja Burmistrza o planach rozwoju
- Wnioski i zapytania
- Zakończenie

 

zebranie